Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

zniszczenie drzew, krzewów lub terenów zieleni spowodowane niewłaściwym wykonaniem robót ziemnych

(Arborystyka, prawne podstawy wycinki drzew), czynność upoważniająca do wymierzenia przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta administracyjnej kary pieniężnej, na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz.627 z późniejszymi zmianami) - Art. 88 ust. 1 pkt 1

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt