Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

żołna

(zoologia leśna, ptaki), (łac. Merops apiaster, ang. Bee-eater) ptak z rodziny Meropidae (żołny), rzędu Coraciiformes (kraskowe). Długość ciała 25-29 cm (w tym wydłużone sterówki, wystające maksymalnie 3 cm), rozpiętość skrzydeł 36-40 cm, masa ciała 44-78 g. Ubarwienie wierzchu złożone z barw brązowych, żółtych i zielononiebieskich. Spód ciała błękitny z wyjątkiem żółtego gardła. Brak dymorfizmu płciowego. W Polsce lęgowa wyłącznie lokalnie lub sporadycznie, jako że nasz kraj leży na północnym skraju jej zasięgu. Zamieszkuje suche tereny otwarte z odkrytymi skarpami. Gniazdo zakłada w norach. W czerwcu składa 6-7 jaj, które wysiaduje samica na zmianę z samcem przez 20 dni. Wyprowadza jeden lęg w roku. Gatunek wędrowny, przeloty V i VIII, zimuje w Afryce. Pożywienie: latające owady, głównie osy i pszczoły. Liczebność w Polsce szacowana na 20-50 par. Gatunek objęty ochroną ścisłą i dodatkowym zakazem fotografowania, filmowania i obserwacji mogących powodować płoszenie lub niepokojenie.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Dariusz Graszka - Petrykowski

Publikacje powiązane tematycznie

Aulak W., Rowiński P. 2010. Tablice biologiczne kręgowców. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
Cramp S. (red.) 1977-1994. The Birds of the Western Palearctic. T. I-IX. Oxford University Press, Oxford
Sikora A. i in. (red.) 2007. Atlas rozmieszczenia ptaków lęgowych Polski 1985-2004. Bogucki Wyd. Nauk., Poznań
Svensson L. 2012. Ptaki. Przewodnik Collinsa. Multico, Warszawa
Tomiałojć L., Stawarczyk S. 2003. Awifauna Polski. Rozmieszczenie, liczebność i zmiany. PTPP „pro Natura”, Wrocław

Powiązane hasła

żołnadymorfizm płciowy

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt