Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

zoochoria

(botanika, ekologia i geografia roślin), rozprzestrzenianie diaspor roślinnych za pośrednictwem zwierząt, np. ornitochoria, jeśli diaspory przenoszą ptaki, albo myrmekochoria, gdy taką rolę pełnią mrówki. Wyróżnia się epizoochorię – przenoszenie diaspor na powierzchni ciała zwierząt, endozoochorię w przypadku konsumowania diaspor przez zwierzęta oraz dyszoochorię, czyli zupełnie przypadkowe rozsiewanie diaspor podczas ich konsumowania lub w czasie transportu do miejsca konsumpcji.
ŹRÓDŁO (AUTOR)
Podbielkowski Z., 1995. Wędrówki roślin. WSiP Warszawa.

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt