Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

zręby

(urządzanie lasu), w urządzaniu lasu rozumiane jako powierzchnie pozbawione drzewostanu w ciągu ostatnich 5 lat, zaliczone – zgodnie z zasadami ewidencji gruntów w Lasach Państwowych – zalicza się w planie urządzenia lasu nadleśnictwa do rodzaju użytku gruntowego „lasy”, do grupy kategorii użytkowania grunty leśne niezalesione do odnowienia (to jest przejściowo pozbawione drzewostanu i przewidywane do odnowienia w najbliższych latach).
ŹRÓDŁO (AUTOR)
Instrukcja Urządzania Lasu, CILP Warszawa 2012 cz. I, § 13 ust. 7 pkt 2 ppkt b tiret 1

Powiązane hasła

grunty do odnowienia

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt