Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

źródła do rozpoznania układu zabytkowego zadrzewienia

(Arborystyka, pielęgnowanie drzew), w dokumentacjach układów zieleni zorganizowanej aktualizuje się stan zdrowotny i rozmieszczenie elementów naturalnych i artefaktów. Analizy stanu zachowania wymagają jednak rozpoznania układu parku i nałożenia uzyskanych w ten sposób aktualnych danych na materiały źródłowe, zgodnie z którymi projektowano założenia lub je identyfikowano. Istniejące materiały archiwalne znajdują się w zasobach Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Biura Dokumentacji Zabytków, Ośrodka Dokumentacji Zabytków w Warszawie, Pracowni Konserwacji Zabytków, Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody, w Rejestrze Ogrodów Polskich lub w jednostkach powstałych z przekształcenia wyżej wymienionych.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Olenderek H. Doskonalenie metod inwentaryzacji i oceny parków zabytkowych. Komunikaty Dendrologiczne, 17: 1–22.

Publikacje powiązane tematycznie

Szewczyk G. 2012. Arborystyka. Wybrane zagadnienia pielęgnacji drzew. Wydawnictwo UR w Krakowie.

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt