Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

związek zdarzeń urazowych z wiekiem poszkodowanych

(ergonomia w leśnictwie), wykazała psychologiczna analiza wypadków przy pracy. Cechami związanymi z młodym wiekiem ludzi wykonujących pracę są podstawy polegające na przecenianiu własnych możliwości. Dlatego tak bardzo ważnym jest odpowiednie wprowadzanie młodych ludzi do pracy i wdrażanie do warunków produkcji. Równie szczególnej opieki wymagają pracownicy zbliżający się do 50 roku życia, bowiem starzenie organizmu powoduje nieodwracalne pogorszenie możliwości psychoruchowych i wydolnościowych. Analiza wypadków przy pracy w leśnictwie w funkcji wieku pracowników (Sowa, 1999). (patrz ryc.) wskazuje na powszechne zjawisko nowo podejmowania pracy w leśnictwie przez osoby w średnim wieku, które na skutek zmian strukturalnych w kraju utraciły prace w innych zawodach. W tym między innymi należy upatrywać utrzymującego się, wysokiego zagrożenia wypadkowością przy pracach leśnych w tej grupie wiekowej, gdyż robotnicy starsi, mniej wydolni fizjologicznie, trudniej uczący się i adaptujący w nowych dla nich warunkach bardzo ciężkiej pracy fizycznej, są bardziej skłonni do popełniania błędów skutkujących wypadkami przy pracy. Stwarza to konieczność lepszego szkolenia robotników w zakresie techniki ścinki drzew oraz skuteczniejszego nadzoru na wykonawstwem tych prac.
ŹRÓDŁO (AUTOR)
Sowa J. M. 1995. Ergonomia i ochrona pracy w leśnictwie. Materiały do wykładów, KULiD, AR Kraków.

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt