Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

żwiry zwałowe

(Gleboznawstwo leśne), osady lodowcowe w których dominuje → frakcja żwirowa (2< d ≤75 mm) nie przemyta przez wody lodowcowe i zawierająca duży udział frakcji drobnych, tak ważnych dla żyzności gleb. Są to siedliska żyznych lasów. Glebę wytworzoną ze żwirów zwałowych prezentuje → Atlas gleb leśnych Polski, profil nr 87. Także → Muzeum Gleb prezentuje gleby wytworzone ze żwirów, np. w strefie tundry i tajgi.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Bolewski A., Parochoniak W.: Petrografia. Wyd. Geol., W-wa 1988.
Żaba J. 2003. Ilustrowany słownik skał i minerałów. Videograf II, Katowice.

Publikacje powiązane tematycznie

Borkowska M., Smulikowski K.: Minerały skałotwórcze. Wyd. Geol., W-wa 1973.
Maślankiewicz K.: Wstęp do nauki o skałach. Wyd. Geol., Warszawa 1967.
Mizerski W. 2005. Geologia Polski dla geografów. W-wa.
Oleksynowa K., Tokaj J., Jakubiec J. 1993: Przewodnik do ćwiczeń z gleboznawstwa i geologii. Cz. I. Rozpoznawanie minerałów i skał glebotwórczych. Skrypt AR w Krakowie.
Lindner L. (red.), 1992. Czwartorzęd, osady, metody badań, stratygrafia. Wyd. PAE, Warszawa.

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt