Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

zwykłe korzystanie z wód

(inżynieria leśna, budownictwo leśne), jeden z trzech rodzajów korzystania z wód wymieniony w ustawie z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. 2012 Nr 0, poz. 145) pozwalający właścicielowi gruntu na korzystania z wód stanowiących jego własność oraz z wody podziemnej znajdującej się w jego gruncie bez prawa do wykonywania urządzeń wodnych bez wymaganego pozwolenia wodnoprawnego. Zwykłe korzystanie z wód służy zaspokojeniu potrzeb własnego gospodarstwa domowego oraz gospodarstwa rolnego, przy czym nie stanowi zwykłego korzystania z wód: 1) nawadnianie gruntów lub upraw wodą podziemną za pomocą deszczowni; 2) pobór wody powierzchniowej lub podziemnej w ilości większej niż 5 m3 na dobę; 3) korzystanie z wód na potrzeby działalności gospodarczej; 4) rolnicze wykorzystanie ścieków lub wprowadzanie do wód lub do ziemi oczyszczonych ścieków, jeżeli ich łączna ilość jest większa niż 5 m3 na dobę.
ŹRÓDŁO (AUTOR)
Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. 2012 Nr 0, poz. 145)

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt