Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

ZW-zwrot materiału

(informatyka w leśnictwie, dokumentacja SILP), stanowi dowód zwrotu wcześniej wydanych, lecz nie zużytych pełnowartościowych materiałów do magazynu. Wprowadza się m in. następujące dane:
nr ZW, data przyjęcia, nazwy – kto i dla kogo zwraca, nr dokumentu (RW, WZ), który był podstawą wydania materiału z magazynu, nazwa materiału - kod artykułu, ilość, cena jedn.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Zarządzenie nr 75 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 18 lipca 2003 r. w sprawie wzornika druków obowiązujących w Lasach Państwowych.

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt