Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

żywe tkanki na przekroju pnia drzewa i związany z tym sposób zabezpieczania ran

(Arborystyka, pielęgnowanie drzew), stosowanie impregnatów we fragmentach rany z żywymi tkankami powoduje ich zamieranie. Regeneracja kambium na odkrytych lub uszkodzonych fragmentach tkanek może być zakłócona lub w ogóle zatrzymana w przypadku pokrycia powierzchni uszkodzenia farbą lub pozostawienia jej bez okrycia, ponieważ odsłonięte komórki miękiszu drzewnego są niszczone przez toksyczne składniki farby lub ulegają przesuszeniu. W rezultacie przyrost strefy kambialnej postępuje od dalej położonych stref pnia, co wydłuża proces gojenia. Rozmieszczenie na przekroju poprzecznym pnia żywych i martwych stref jest zatem punktem wyjścia przy ustalaniu sposobu zabezpieczania ran. Na przekroju poprzecznym wyróżnia się korę (korek – felem, miękisz korowy – feloderma, tkanka korkotwórcza – felogen), łyko (floem), kambium (miazga), drewno (biel, twardziel). W części bielastej roślin drzewiastych występuje żywa tkanka – miękisz. U roślin iglastych jest to miękisz promieni rdzeniowych i terminalny, natomiast u liściastych – miękisz promieni rdzeniowych, miękisz przynaczyniowy (w sąsiedztwie dużych naczyń), miękisz terminalny (na granicy słoja rocznego) i miękisz rozproszony (łączniki pomiędzy promieniami rdzeniowymi). Z wiekiem u niektórych gatunków drzew środkowa część pnia zaczyna obumierać i pełnić funkcje mechaniczne. Mówi się wtedy o procesach twardzielowania. Dla gatunków o wyraźnie zabarwionej twardzieli można by zatem stosować dwuskładnikowe zabezpieczanie powierzchni ran.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Szewczyk G. 2012. Arborystyka. Wybrane zagadnienia pielęgnacji drzew. Wydawnictwo UR w Krakowie.

Publikacje powiązane tematycznie

Krzysik F. 1974. Nauka o drewnie. PWN, Warszawa: ss. 652.
Szczocarz A., Szewczyk G., Czajka M., Kulak D., Wajdzik M., Wąsik R. 2006. Standardy prac pielęgnacyjnych drzew rosnących w warunkach miejskich opracowane na podstawie ekspertyz dendrologicznych drzew poddanych uprzednio cięciom o charakterze redukcyjnym. [W:] Zieleń drzewiasta Małopolski. Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych, Kraków: 19–80.
Tomanek J. 1980. Botanika leśna. PWRiL, Warszawa.
Zimmermann M., Brown C. 1981. Drzewa. Struktura i funkcje. PWN, Warszawa.

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt