Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

Współpraca

Deklaruję współpracę przy rozwijaniu serwisu internetowego „Encyklopedia Leśna” w zakresie:


Niniejszym przekazuję swoje dane kontaktowe w celu zawarcia umowy cywilno-prawnej obejmującej powyższy zakres współpracy


Oświadczam, iż w momencie przekazywania powyższych danych osobowych rozumianych zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. Urz. UE L.2016. 119 zapoznałem/am się z treścią klauzuli informacyjnej znajdującej się na stronie internetowej ORWLP w Bedoniu pod adresem www.bedon.lasy.gov.pl/en/informacje

Kontakt

Szybki kontakt